Static Image
Preses telpa
Preses telpa

Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pirmais projektu konkurss Talsu un Tukuma novados

CEMEX Iespēju fonda izsludinātajā projektu konkursā finansējumu guvuši seši projekti, kas veicinās rūpes par vides aizsardzību,  drošu un veselīgu dzīves vidi, kā arī vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes.


„Ar 2016.gadu esam paplašinājuši atbalstāmo novadu loku, šogad pirmo reizi projektu konkurss izsludināts Talsu un Tukuma novados. Esam priecīgi par lielo atsaucību, saņemot 23 projektu pieteikumus, no kuriem komisija finansējumu piešķīrusi 6 projektiem. Vēlam veiksmi finansiālo atbalstu ieguvušo projektu īstenošanā. Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2017.gadā,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma.

Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību,  sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Talsu un Tukuma novadu iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Ar fonda atbalstu Talsu novada Valdemārpils vidusskolā izveidos divas kompastu tvertnes un notiks informatīvie pasākumi par biloģisko atkritumu pārstrādi un dabas resursu otrreizeju izmantošanu, Pastendes pamatskola sadarbībā ar vecākiem un skolas personālu veidos fizisko aktivitāšu laukumu, bet biedrība „Likteņdzirnas” sadarbībā ar pansionātu „Lauciene” labiekārtos atpūtas laukumu un ierīkos ugunkura vietu. Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde Pūres bibliotēkā iekārtos zinību stūrīti mazajiem grāmatu lasītājiem, Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēni savus velosipēdus varēs novietot jaunos un drošos veloturētājos, bet Tukuma pensionāri turpmāk līnijdejas dejos jaunos apavos.

Projektu vērtēšanas komisijas sastāvu veido pa vienam pārstāvim no Tukuma un Talsu novadiem un trīs CEMEX pārstāvji. Divās kārtās komisija izvērtēja 23 projektu pieteikumus. Kopējā projektu aktivitātēm pieejamā summa bija 4500 eiro. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 31.maijam.

Apstiprināto projektu īstenošanas gaitai un rezultātiem būs iespējams sekot līdzi fonda mājaslapā www.cemexiespejufonds.lv, kā arī sociālo mediju kontos – facebook.com/cemexiespejufonds un draugiem.lv/cemexiespejufonds.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved