Ilgtspējība
Ilgtspēja

CEMEX ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kura mērķis ir veidot labāku nākotni. Mēs uzturam aktīvu dialogu ar sabiedrību, lai celtu tās dzīves kvalitātes līmeni un rūpējamies par vides saglabāšanu un aizsardzību. Mūsu darbinieku veselība un drošība ir mūsu prioritāte. CEMEX pasaulē iniciē dažādus projektus, kas vērsti uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī vides aizsardzību.

Ilgtspējīga darbība

Līdztekus kompānijas pamatdarbībai CEMEX lielu nozīmi pievērš korporatīvai sociālai atbildībai, realizējot dažādus projektus, kuri vērsti uz sabiedrības labklājības un vides aizsardzības veicināšanu. Gan pasaulē, gan Latvijā CEMEX ir izstrādājis un realizē sabiedrības interešu un vides aizsardzības programmas. Darbiniekiem tiek nodrošināta veselīga un droša darba vide. Lasīt vairāk

Mūsu saistības

CEMEX ilgspējīga attīstība nozīmē konkurētspēju ilgtermiņā un darbību ar iespējami vismazāko ietekmi uz vidi, tiecoties pēc ieinteresēto pušu labām attiecībām nākotnē. Mūsu ilgspējīgās attīstības stratēģija ir turpināt ļoti efektīvu un pelnošu biznesu, gādājot par darbinieku drošību un labklājību, aizsargājot vidi un dodot ieguldījumu vietējo kopienu attīstībā. Lasīt vairāk

CEMEX Iespēju fonds

CEMEX Iespēju fonds tika dibināts 2007. gada maijā pēc CEMEX iniciatīvas. Septiņu fonda darbības gadu laikā jau īstenoti ap 180 projektiem Saldus un Brocēnu novados. Fonda mērķis ir sniegt mērķtiecīgu un uz sabiedrības interesēm vērstu atbalstu Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības vajadzībām, kā arī veicināt Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un apkārtējās vides saglabāšanu. Fonds sniedz atbalstu dažādu sabiedriska labuma mērķu sasniegšanai. Lasīt vairāk

Pārskati


CEMEX integrētais ziņojums 2016

Lasīt vairāk

Preses telpa

Preses relīzes, raksti, gada pārskats un informācija par ES līdzfinansējumu

Lasīt vairāk

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved