Sustainable Construction
Ilgtspēja

Ilgtspējīga darbība


Līdztekus kompānijas pamatdarbībai CEMEX lielu nozīmi pievērš korporatīvai sociālai atbildībai, realizējot dažādus projektus, kuri vērsti uz sabiedrības labklājības un vides aizsardzības veicināšanu. Gan pasaulē, gan Latvijā CEMEX ir izstrādājis un realizē sabiedrības interešu un vides aizsardzības programmas. Darbiniekiem tiek nodrošināta vide, kurā kaitējums veselībai ir pēc iespējas  samazināts, kā arī pastiprināti tiek pievērsta uzmanība drošai darba videi.

  • CEMEX nopietni izturas pret saistībām, kas to vieno ar vidi un sabiedrību.

  • CEMEX veic savu darbību, cienot un rūpējoties par apkārtējo vidi. Mūsu apņemšanās ir saglabāt un uzlabot ekoloģiju un vidi, kurā mēs strādājam un veltīt ievērojamus resursus vides kvalitātes uzdevumiem. Visās uzņēmuma ražotnēs tiek praktizēta atvērto durvju politika un izmantots atbilstošs izmešu kontroles aprīkojums, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

  • CEMEX ir sabiedriski aktīvs un atbildīgs sabiedrības loceklis, kas iniciē dažādus projektus, kas vērsti uz vides saglabāšanu, kā arī sabiedrības atbalstīšanu.

Ilgtspējīga būvniecība

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved