Mūsu darbinieki
Karjera

Mēs atpūšamies

CEMEX piešķir lielu uzmanību darbiniekiem un to ģimenēm. Tieši kopīgi rīkotie pasākumi un aktivitātes sniedz iespēju iepazīt kolēģus un to ģimenes ārpus darba laika.

Sporta spēles/Ģimeņu diena

Lai atpūstos no ikdienas steigas un gūtu daudz jauku emociju, katru gadu CEMEX rīko Sporta spēles un Ģimeņu dienu, kurās ir iespējams piedalīties ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam kopā ar ģimeni. Ģimeņu dienas tradīcija tika iedibināta sākotnēji ar mērķi radīt iespēju uzņēmuma darbiniekiem parādīt  ģimenes locekļiem savu darba vietu, sīkāk iepazīstinot ar rūpnīcu un tās darbību. 2014.gadā pirmo reizi tika rīkotas apvienotās Sporta spēles un Ģimeņu diena, kur bija iespējams piedalīties gan komandu sporta spēlēs un individuālājos sacensībās, gan atpūsties kopā ar ģimeni, piedaloties stafetēs un citās atrakcijās, kā arī apmeklēt lekcijas par veselīgu dzīvesveidu.
2013.gadā tika uzsākta tradīcija pasniegt CEMEX sporta spēļu ceļojošo kausu, kas katru gadu tiks papildināts ar uzvarētājkomandas nosaukumu.

 

Ziemassvētku balle

Lai sagaidītu ziemas izskaņas svētkus, katru gadu tiek rīkota CEMEX Ziemassvētku balle, kurā  tiek godināti CEMEX labākie darbinieki un struktūrvienības, un ilggadējie apaļo darba stāžu jubilāri. Kā balles viesi parasti tiek aicināti populāri mūziķi un vakari vadītāji, kas rūpējas par jauku un jautru svētku atmosfēru.