Kas ir CEMEX
Karjera

Pieci iemesli, kādēļ ir vērts pievienoties CEMEX komandai


Droša darba vide – CEMEX ir svarīgi, lai darbinieki strādātu droši un pēc darba laika beigām sveiki un veseli atgrieztos pie savām ģimenēm, tādēļ liels uzsvars tiek likts uz darba vides sakārtošanu. Uzņēmums organizē regulāras veselības pārbaudes, veicina individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, pastāvīgi izvērtē riskus, uzlabo darba vidi un vēl citādi īsteno drošu darba praksi.

Godīga darba samaksa – motivējoša un tirgus līmenim atbilstoša darba samaksas sistēma. Darbiniekiem papildus ir pieejamas dažādas priekšrocības, piemēram, darba koplīgums, veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana un citas iespējas.

Labākā darba prakse – CEMEX ir pasaulē viens no lielākajiem cementa ražotājiem, kas aktīvi iesaistās pētniecībā un jaunāko tehnoloģiju ieviešanā. CEMEX neseko cementa nozarei, CEMEX nosaka jaunāko un labāko ražošanas praksi visā pasaulē.

Globālas karjeras iespējas – CEMEX ir strauji augošs uzņēmums, kas pārstāvēts visos kontinentos. Tas dod iespēju darbiniekiem virzīt savu karjeru ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā, izmantojot iekšējās personāla rotācijas programmas. Mūsu uzņēmums vienmēr atbalsta aktīvākos un lojālākos darbiniekus, veicinot karjeras izaugsmi.

Dinamiska darba vide – CEMEX attīstās gan Latvijā, gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Tas nozīmē, ka uzņēmums nepārtraukti pilnveidojas un mainās, kas savukārt dod iespēju katram darbiniekam piedalīties pārmaiņu procesā un būt arī daļai no izmaiņu ģenerētājiem. Katra diena CEMEX ir kā jauns izaicinājums.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved