Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • “CEMEX Go turpina radīt klientu apkalpošanas standartu būvmateriālu nozarē. Esam lepni, ka jau pirmā gada laikā sasniegts 20 000 apmierinātu lietotāju slieksnis,” saka CEMEX globālais izpilddirektors. Fernando Gonzalez. “Platformas panākumi ļauj mums radīt vēl vairāk pievienotās vērtības un piedāvāt to izmantošanai arī citiem nozares spēlētājiem visā pasaulē.” Pēc pirmā darbības gada CEMEX Go izstrādātāji NEORIS un IBM komercializē platformu un līdz ar to tā kļūst pieejama arī citiem būvmateriālu ražotājiem pasaulē. To palīdz īstenot plašā pieredze, ko abi uzņēmumi guvuši CEMEX Go izstrādes un ieviešanas laikā, veiksmīgi iedzīvinot to dažādās valstīs un produktu kategorijās. Projekta attīstībā NEORIS un IBM izmantos pasaules līmeņa atvērtā koda programmatūru iespējas mākoņskaitļošanā, lai veicinātu platformas starptautisku komercializāciju, ieviešanu un nemitīgu attīstību. CEMEX Go sniedz pilnībā digitālu pakalpojumu kopumu, kas vienkāršo klienta sadarbību ar CEMEX, mazina administratīvo slogu un laika patēriņu, kas klientam vēsturiski bija jāvelta dažādu funkciju veikšanai. Klienti ar CEMEX var sazināties jebkurā laikā un vietā, izmantojot dažādas ierīces.
  Pēc pirmā darbības gada CEMEX Go platformu izmanto 20 000 lietotāju 18 pasaules valstīs
 • „Tā kā arī nākamgad Latvijā ar dažādiem pasākumiem tiks turpinātas mūsu valsts simtgades svinības, šajā projektu konkursā CEMEX Iespēju fonds turpinās sniegt atbalstu ar šo notikumu saistītām sabiedrības iniciatīvām, īpaši pievēršot uzmanību valstiskuma stiprināšanai, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai un līdzatbildības veicināšanai par valsts nākotni,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido trīs pārstāvji no uzņēmuma SIA „CEMEX” un pa vienam pārstāvim no Talsu un Tukuma novadiem, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Kopējā aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 4 500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Talsu un Tukuma novadu pašvaldību iestādes. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 9. novembra plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 11. decembrim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.jūnijam.
  Iespēju fonds Talsu un Tukuma novados turpinās īstenot Latvijas simtgadei veltītos projektus
 • „ Latvijas valsts simtajai dzimšanas dienai veltītie pasākumi turpināsies arī 2019.gadā, tādēļ CEMEX Iespēju fonds turpinās aizsākto iniciatīvu– papildus jau ierastajām konkursa prioritātēm atbalstīt sabiedrības projektus Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāju iesaistei svinību norisē. Esam gandarīti, ka iepriekšējos konkursos šī ir bijusi visiecienītākā prioritāte,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Brocēnu un Saldus novadu pašvaldību iestādes. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada 31. maijam. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 19. oktobrim plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 20. novembrim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski.
  Iespēju fonds Saldus un Brocēnu novados turpinās īstenot Latvijas simtgadei veltītos projektus
 • Līdzīgi kā jau fonda iedibinātajai stipendijai augstākās inženiertehniskās izglītības iegūšanai, arī šīs stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadu ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Visu mācību laiku CEMEX Iespēju fonds stipendiātam izmaksās ikmēneša stipendiju 100 eiro apmērā, savukārt uzņēmums CEMEX nodrošinās apmaksātu mācību prakses vietu. Šai stipendijai varēja pieteikties ikviens Brocēnu un Saldus novada pamatskolas vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas apgūt enerģētikas un elektrotehnikas, inženiermehānikas vai mehānikas specialitāti. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā bija jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos - sekmīgam vērtējumam. Tāpat pretendentam bija jāpamato vērtēšanas komisijai sava motivācija pieteikties stipendijai. Savukārt šonedēļ parakstīts līgums par CEMEX Iespēju fonda jau iepriekš iedibinātās stipendijas augstākās inženiertehniskās izglītības iegūšanai piešķiršanu Brocēnu vidusskolas absolventam Ernestam Bušmanim. Visu studiju laiku CEMEX Iespēju fonds stipendiātam izmaksās ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā, savukārt uzņēmums CEMEX nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  Piešķirta pirmā CEMEX Iespēju fonda stipendija profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai
 • Ar nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atbalstu šogad Madonas novadā tiks īstenoti 6 projekti apkārtējās vides sakopšanai un drošas un veselīgas dzīves vides veicināšanai, kā arī Latvijas valsts simtgades svinēšanai. „Esam gandarīti, ka biedrības un pašvaldības iestādes aktīvi interesējas un izmanto iespēju rakstīt projektus CEMEX Iespēju fonda atklātajam konkursam, lai iegūtu finansējumu vietējai sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu īstenošanai. Šogad devām iespēju rakstīt un īstenot arī ar Latvijas valsts simtgades svinībām saistītus projektus, kas priecēs Madonas novada iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Konkursā atbalstīti projekti un aktivitātes, kas sasaucas ar Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem, kā arī ar drošu un veselīgu dzīves vidi, vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes, izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem, kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu konkurss Madonas novadam
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūst viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksā mācību maksu, kā arī nodrošina ikmēneša stipendiju 200 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums „CEMEX” stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pretendēt ikviens novadu pamatskolas absolvents vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas mācīties enerģētiku un elektrotehniku, inženiermehāniku vai mehāniku (jebkāda veida mehāniku). Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un sabiedrības pārstāvis, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūs viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu mācību laiku. Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 1.augusts.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai
 • Balstoties uz klientu atsauksmēm, CEMEX Go piedzīvo nemitīgu attīstību – tiek paplašināta tās funkcionalitāte un pakalpojumu pielāgošana klientiem. Digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas palīdz samazināt uzņēmuma administratīvo slogu, tādējādi ļaujot palielināt darbības efektivitāti un konkurētspēju, radīt papildu pievienoto vērtību. “CEMEX Go ir radījis jaunu klientu apkalpošanas standartu būvmateriālu ražošanas nozarē. Lepojamies, ka vien septiņus mēnešus pēc tās ieviešanas, platformu izmanto jau 10 tūkstoši mūsu klientu,” saka Fernando A. Gonzalezs, CEMEX izpilddirektors. “Arī turpmāk centīsimies būt vadošais spēlētājs digitālo rīku ieviešanā savā nozarē, pielāgojot jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas mūsu klientu vajadzībām”. CEMEX Go platforma pašlaik pieejama Meksikā, ASV, Kolumbijā, Lielbritānijā un Vācijā, bet jau tuvākajos mēnešos tiks ieviesta pusē no uzņēmuma darbības valstīm. Līdz 2018.gada beigām to plānots ieviest visas CEMEX darbības valstīs, tādējādi aptverot aptuveni 45 tūkstošus klientu. CEMEX Go sniedz pilnībā digitālu pakalpojumu kopumu, kas vienkāršo klienta sadarbību ar CEMEX un samazina tā administratīvo slogu.
  CEMEX Go tiešsaistes platformu pasaulē lieto jau 10 000 uzņēmuma klientu
 • „Šajā rudenī svinēsim Latvijas valsts simto dzimšanas dienu, kas mums visiem ir īpašs notikums. Tādēļ CEMEX Iespēju fonds sniedz iespēju īstenot sabiedrības iniciatīvas, lai gatavotos svinību norisei, tajās iesaistītu Madonas novada iedzīvotājus, dāvājot savus labos darbus valsts simtajā jubilejā. Līdz ar to šoreiz prioritāri atbalstīsim iniciatīvas, kas saistītas ar valsts simtgades svinībām, īpaši pievēršot uzmanību valstiskuma stiprināšanai, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai un līdzatbildības veicināšanai par valsts nākotni,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldību iestādes. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 4500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 29. jūnijam plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30. jūlijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs ar Latvijas valsts simtgadi saistītas sabiedrības iniciatīvas
 • „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, jau otro reizi ar atklātā projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Arī šoreiz liela daļa jeb 5 no komisijas atbalstītajiem 12 projektiem ir veltīti Latvijas simtgades svinībām. Esam pārliecināti, ka projektu rezultāti priecēs Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotājus, un tādējādi vecinās viņu piederības sajūtu Latvijai,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Ar fonda atbalstu biedrība ”Kapelleru nams” izveidos orientēšanās spēli Saldus pilsētā. Savukārt Džudo klubs Saldus organizēs pievilkšanās sacensības “Mēs varam 100”, Saldus vidusskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs iegādāsies jaunus tautas tērpus, lai sapostos svētkiem, Cieceres internātpamatskolā tiks izveidota “Dabas telpa”, kurā bērni varēs darboties ar dažādiem dabas priekšmetiem. Cīņas sporta klubs “CSK Kurzemnieks” apkopos informāciju par Latvijas cīkstoņu sasniegumiem pēdējos 100 gados. Druvas vidusskola organizēs dažādas aktivitātes cildinot latviešu valodu, lai stiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij. Biedrība “Mēs Jaunaucei” izkops lielos kokus Jaunauces parkā, tādējādi uzlabojot parka drošību.
  Iespēju fonds Saldus un Brocēnu novados turpinās īstenot Latvijas simtgadei veltītos projektus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved