Apkārtējās vides saglabāšana
Ilgtspēja

Rūpējamies par apkārtējās vides saglabāšanu un atjaunošanu


Mūsu nozare ir ļoti atkarīga no dabas resursiem un enerģijas, un, lai uzlabotu energoefekivitāti, samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, labāk izmantotu izejvielas un ūdeni, mums jālieto vismodernākās tehnoloģijas. Savu ietekmi uz vidi mēs mērām, novērojam un samazinām.

Taču cementa ražošana un betona pildvielu ieguve nozīmīgi ietekmē vidi, un mums pret to ir jāizturas atbildīgi. Dažas no ietekmēm ir ar globālu efektu, kā oglekļa dioksīda izmeši no cementa krāsnīm. Citas ir vietējas, tādas kā karjeru izraisītās ekosistēmas izmaiņas, transporta sastrēgumi un putekļi.

CEMEX ikviena sava projekta ietvaros izvērtē tā veikto darbību iespējamo ietekmi gan uz iesaistīto darbinieku veselību, gan ražošanas izstrādājumu, kā arī procesa iedarbību uz apkārtējo vidi un sabiedrību. CEMEX Vides politika Latvijā ir atbilstoša augstākajiem globālajiem ekoloģijas standartiem un CEMEX filozofijai, un uzņēmums realizē dažādus vides aizsardzības un saglabāšanas pasākumus ne tikai Saldus rajona, bet arī valsts līmenī.

Vides jautājumu risināšanā CEMEX sadarbojas ar virkni partneru – Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un tās pakļautībā esošajām institūcijām, a/s BAO (Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nacionālo uzņēmumu), Latvijas Atkritumu apsaimniekošanas asociāciju un Latvijas Zaļo jostu (kompānijas, kas darbojas izmantotā iepakojuma materiāla apsaimniekošanas jomā), kā arī ar starptautisko cementa ražotāju asociāciju CEMBUREAU.

 

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved